عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم


عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین

دراین مقاله، عکس نوشته هاي عاشقانه غمگین و ناراحت را گردآوری کرده ایم. در ادامه عکس پروفایل هاي غمگین و عاشقانه غمگین رابا هم میبینیم.

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکسهای تنهایی دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

متن هاي زیبای دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته هاي تنهایی شکست عشقی

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکسهای زیبای دلم گرفته برای پروفایل

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

بهترین عکس نوشته های دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

بهترین عکس پروفایل دلم گرفته

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته هاي شکست عشقی

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته هاي حالم خرابه عشق

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته هاي دیس لاو

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته هاي ناراحتی و غمگین

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته هاي عاشقانه غمگین

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته هاي غمگین

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته هاي ناراحتی عاشقانه و دلم گرفته برای عشق 

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته هاي عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دلم گرفته غمگین | عکس پروفایل دلم گرفته برای عشقم

 

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه


استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری ستاره های مشهور برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

دراین پست آخرین پست ها و هم چنین استوری هاي اینستاگرامی هنرمندان و بازیگران رابه همراه هم به نظاره مینشینیم، مثل همیشه بیشتر پست ها در رابطه با جام جهانی ۲۰۱۸ است. دراین عدد از اینستاگرام هنرمندان از احسان کرمی ، امیرمهدی ژوله ، نیلوفر لاری پور و … می‌بینیم.

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری امیرمهدی ژوله

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری نوید محمدزاده

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری یوسف تیموری

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری احسان کرمی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری پریناز ایزدیار

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری خاطره اسدی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری نیلوفر امینی فر

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری شهره سلطانی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری بابک جهانبخش

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری رامین دادرس

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری امیرحسین رستمی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری کیمیا گیلانی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری پرستو صالحی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری علی ضیا

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری الهه حصاری

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

مونا فائزپور

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری مهدی امینی خواه

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

سپند امیرسلیمانی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

بنیامین

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری شبنم مقدمی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری امیر جدیدی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری محمد علیزاده

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری نیلوفر لاری پور

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری نیروانا قاسم خانی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری شیوا ابراهیمی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری علی اوجی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری الناز شاکردوست

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری شیما محمدی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری سید احمد خمینی

استوری هنرمندان در اینستاگرام برای جام جهانی 2018 روسیه

استوری بهاره کیان افشار

 

 

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر


خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

این خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش لخت می شود

شیوه هاي درمانی عجیب‌وغریب روز به روز بیشتر می‌شوند و اینبار یک خانم دکتر برای درمان بیمارانش کاملا برهنه و لخت می‌شود، این دکتر که فوق العاده معروف شده خانم « سارا وایت » نام دارد و از طریق ارتباط وب کم والبته بعد از پرداخت اینترنتی هزینه درمان، جلو بیمارانش برهنه میشود. خانم سارا با افتخار میگوید بیش از ۱۲۰۰ مشتری دارد که انها راتحت نظر دارد واولین فردی است که بیشترین مریض مرد را دارد.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

خانم ۲۸ ساله بر این باور است که توانسته برای اولینبار در دنیا روش تازه دردرمان بیماران خود کشف نماید. به گزارش پارس ناز وی می افزاید تاکنون کسی از چنین روشی بهره نبرده و او نخستین شخصی است که قدم در این گذاشته است.

 

خانم دکتر ۳۱ ساله با نشان دادن بدن خود از طریق وبکم سعی مي نماید معتادان مریض رادرمان نماید.خانم سارا وایت که دارای مدرک دانشگاهی است سعی مي نماید با نمایشهای زننده خود ازطریق وبکم افراد مریض را درمان نماید.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

وی میافزاید تعداد زیادی از آقایان بامراجعه به سایت های مبتذل سعی دارند عطش جنسی خودرا برطرف نمایند.من با نمایشهای بدن خود سعی دردرمان آقایان معتادی دارم که در رابطۀ زناشویی خود دچارمشکل هستند.وی می افزاید بسیاری ازمریضان او احساس رضایت داشته و او را از طریق اینترنت دنبال می نمایند.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

سارا وایت روش درمانی خودرا لخت تراپی می نامد.وی می‌گوید به همه ی افرادی که با او لوگین می‌شوند اعتماد داشته ونهایت سعی خودرا مي نماید از خطوط قرمز عبور ننماید.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

به خاطر غیر اخلاقی بودن روش درمانی او تاکنون موفق به اخذ گواهینامه دکتری در این زمینه نشده است.به گزارش پارس ناز سارا می افزاید هر چندکارش خلاف اخلاق است ولی ۱۰۰ ها کاربر دوست دارند اعتیاد جنسی خودرا با او درمان نمایند.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

وی می افزاید برعکس برخی بیماران که به خاطر خجالت از گفتن مشکلاتشان با دکتر خود طفره می‌روند تعداد زیادی از بیماران روانی خیلی آسان با اوصحبت می نمایند ومشکلاتشان را درمیان می گذارند.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

 


 

عاقبت خیانت کردن این خانم عریان بدون لباس زير 

یک زن ویتنامی مورد ضرب و شتم شدید از سوی همسر معشوقه خود قرار گرفت، در واقع همسر معشوقه این زن که آرایشگر است، با در آوردن تمام لباسهای او و ریختن فلفل تند روی بدن او، او را به شدت مجروح کرد.

 

زن لخت بدون لباس زير بدلیل سوزش زیادی که داشت راهی بیمارستان شد. رابطه جنسی زن لخت آرایشگر با مرد متاهل کار دستش داد همسر جوان این مرد با پیدا کردن زن آرایشگر درخیابان لباسهای تن او را در آورد و روی بدن زن لخت بدون لباس زير را سوزاند.

 

ماجرای واقعه

ماجرا ازین قرار است که زنی با دیدن خانم آرایشگری وسط خیابان او رابه بد روزگاری دچار کرد.به گزارش پارس ناز زنی که متوجه خیانت همسر اش شده بود دست به کینه جویی هولناکی کرد و بدن زن لخت بدون لباس زير با استفاده از فلفل قرمز سوزاند.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

زن جوان که متوجه شد همسرش با خانم آرایشگر در ارتباط است از شدت خشم وقتی که او را تنها در خیابان گیر آورد به کمک دوستش لباس زیر او را کاملا کند وبا ریختن سس هاي تند و پودر هاي فلفلی شدید، زن لخت بدون لباس زير را سوزاند و با ضرب و شتم و چنگ زدن به صورتش او را دچار جراحت کرد.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

طبق گفته هاي شاهدان عینی دو زن جوان در یکی از خیابان هاي ویتنام خیلی ناگهانی هم دیگر را مورد ضرب و شتم قرار دادند و یکی از انها که به شدت هم خشمگین بود با داد و فریاد مدام تکرار میکرد: تو کثیفی و زندگی مرا خراب کرده اي و باید آن قدر بزنمت تا بمیری و بعد با گرفتن مو هاي زن لخت بدون لباس زير او رابه آسفالت می کوبید و بعد با درآوردن لباس زیر او به رویش سس هاي خیلی تند و پودر هاي فلفلی مخصوصی ریخت، که وی از شدت سوختگی به گریه افتاد.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

پلیس پس از دستگیری زن ۳۰ ساله متوجه شد که همسر او یک مرد هوس باز بوده و عادت او این بود که با زنان مطلقه که آرایشگر هم هستند رابطه جنسی داشته باشد و زن کینه جو این اواخر که دیگر از دست کار هاي عاصی شده بود ، قصد داشت با آسیب زدن به یکی از معشوقه هاي شوهرش ، هم او را بترساند و هم درس عبرتی برای بقیه‌شان باشد. زن لخت بدون لباس زير که هم پوستش سوخته بودو هم صورتش مورد جراحت قرار گرفته بود به بیمارستان منتقل شد.

 


 

عکسهای دختران لخت و برهنه در خیابان های کشور تایلند 

تایلند نامی آشنا در جهان برای مقاصد و سفر های جنسی است. این کشور یکی از چند کشوری است که بیشترین کارگران جنسی را دارا است و از همین راه سالانه با ورود میلیونها توریست جنسی، میلیون‌ها دلار روانه کشور تایلند می‌شود. دختران لخت و برهنه برای رابطه جنسی در خیابان هاي تایلند قدم میزنند ودر نقش کارگر جنسی در خانه هر مردی که بخواهد حاضر می‌شوند.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

سفر به کشور تایلند میتوان دختران لخت و برهنه را دید که کنار خیابان ایستاده اند و نیمه برهنه هستند انها برای جذب مشتری اینکار را می‌کنند تا مردی بطرف آنها بیاید و برای رابطه جنسی باهم به خانه بروند. ماجرای تن فروشی دختران لخت و برهنه تایلند همان‌ گونه ادامه دارد. به گزارش پارس ناز این موضوع از زمانی آغاز شد که سلطان تایلند درگذشت و دختران لخت و برهنه به تن فروشی دست زدند!

 

درکنار چراغ قرمز تایلند در شب پنج شنبه، یعنی تنها ده روز پس از مرگ پادشاهشان، دوباره فعالیت جنسی را از سر گرفتند در حالی‌که کارگران جنسی لباسهای سیاه خدمتکاران رابه تن کرده بودند ودر سوگ بودند. وقتی بومیپول آدولیاده سلطان ۸۸ ساله این کشور در ۱۳ اکتبر درگذشت که باعث شد تا صنعت پررونق توریستی تایلند دچار وقفه شود.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

تفریحات به مدت ۳۰ روز ممنوع شدند، جاذبه هاي توریستی این کشور مانند جشن ها کاملا لغو شدند و از گردشگران خواسته شده که همانند مردم محلی لباس سیاه بپوشند. ولی تنها پس از گذشت یک هفته از مرگ سلطان،

 

صدها کارگر جنسی روسپی درکنار خیابان ردیف شده اند، در حالیکه لباسهای کوتاه سیاه، لباسهای خدمتکاران، کفش هاي سیاه، بند شلوارهای سیاه و بند جوراب هاي سیاه دارند تا به روشی منحصر به فرد از خود احترام نشان دهند.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

تصاویر دختران لخت و برهنه گرفته شده، کارگران جنسی را نشان می‌دهند که با این که طبق معمول بیکینیهایی با رنگ هاي روشن به تن می‌کردند ولی هم اکنون با لباسهای سیاه به دنبال مشتری هستند. صدها دختر لخت و برهنه و بدن نما با چکمه هاي سیاه تا بالای ران و لباسهای سیاه در راهروهای بیرونی بطور انبوه به چشم می‌خورند تا پولی که از دست داده اند را جبران کنند.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

خانم لک، کارگر جنسی ۲۷ ساله، گفت هنوز خیلی سکوت برقرار است. همه ی به خاطر مرگ سلطان غمگینند.ولی ما برای پول در آوردن باید بکار کردن ادامه دهیم. کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم. ما ناچاریم بیرون برویم و برای امرار معاش مشتری پیدا کنیم.ما لباس ها و چکمه هاي سیاه می‌پوشیم تا احترام مان را نشان دهیم. ما بطور معمول چکمه هاي سیاه این چنینی نمیپوشیم. تایلند خیلی گرم است.

 

شاید تا دوهفته دیگر اوضاع برایمان به حالت عادی برگردد. ما ناچاریم پولی که در نیاورده ایم را جبران کنیم.نوی، که یک تراجنسی ۲۵ ساله است، گفت ما عاشق سلطان هستیم. کشورمان را دوست داریم. ارتش این را درک می‌کند و اجازه داده که مجددا بکار برگردیم.بارها باز شده اند و زن نماها در حال بازگشت هستند. کسب و کار ما باز است و می‌خواهیم که مردها بیایند و ما را ببینند.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

ما هم اکنون اکثرا سیاه می‌پوشیم. لباس زیر سیاه و لباس روی سیاه. ما همان‌ گونه باید سلطان رابه خاطر داشته باشیم. تعداد زیادی از بارها، کلاب ها و گو بارها در بانکوک اکنون بازگشایی شده اند ولی نور چراغ هاي نئونشان کم است،

 

موسیقی با صدای کم نواخته می‌شود، و رقص تنها پشت درهای بسته قابل انجام است. پلیس و گشت هاي نظامی هم خاطرجمعی حاصل میکنند که مکان ها بجای ساعت ۲ یا ۳ صبح که پیش از مرگ سلطان معمول بود، در ساعت ۱۲ شب بسته شوند.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

بومیپول که پادشاهی بود که بیشترین مدت پادشاهی در جهان را داشته و ثروتمندترین سلطان داشت بعنوان یک پدر خوانده و سمبل وحدت در تایلند لحاظ می شد. پسر وی، ولیعهد ماها واجیرالونگکورن، پس از مراسم سوزاندن سلطان و بعد از یک دوره یک ساله رسمی عزاداری تاجگذاری رسمی خواهد داشت.

 

پيکر سلطان در حال حاضر در یکی از قصرها قرار دارد، و مراسم هاي تدفین سلطان ادامه دارند.روز سه شنبه، ۱۵۰ هزار تایلندی در بیرون قصر بزرگ در بانکوک گرد هم آمدند تا سرود ملی رابه افتخار سلطان بخوانند.

 

انتظار میرود که صنعت شب زنده داری و تفریحات جنسی بزرگسالان در تایلند با مجاز شدن استفاده از موسیقی با صدای بلند و لباسهای نازک و بدن نما در خیابان پس از یک دوره ۳۰ روزه عزاداری به وضعیت نرمال برگردد. تصاویر دختران لخت و برهنه کارگر جنسی در خیابان هاي تایلند را در بالا مشاهده کردید.

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر

 

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (۴۶۴)


اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران «۴۶۴»

در اینستاگردی امروز نگاهی داریم به آخرین پست هاي بازیگران و سلبریتی ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام، از بهنوش طباطبایی گرفته تا مینا وحید و سلفی هاي بی شمار هنرمندان در روسیه همه ی را جمع آوری کرده ودر یک پست بشما نشان خواهیم داد.

 

دورهمی ستاره ها در روسیه و عکس یادگاری شان در مقابل یک کلیسای خوشگل. خاطره اسدی، حامد برادران، شهرام حقیقت دوست، لیندا کیانی، پویا امینی و بهنام بانی. البته عزیزان دیگری مثل پوریا پورسرخ، فرزاد فرزین، امین زندگانی و … هم به روسیه رفته اند ولی با اکیپ این عزیزان حال نمی کنند.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

لاله خانم قدیما نه تنها قوی‌تر بودیم، بلکه اینستاگرام هم بعنوان یکی از محرک هاي اصلی بدن به سمت بیمارستان و سرم، وجود نداشت.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

بله مجید جان ماه ها کار داری تا به فرشاد احمدزاده برسی. ماه ها باید شیشه بکشی.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

خانواده خوشبخت و همیشه در تفریحِ سپهر حیدری در روز تولد آقا سپهر.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

پست قربان صدقه ي گلناز خالصی «گویا بازیگر است!» برای فلور نظری. سرانه مصرف بیگودی در میان خانم هاي بازیگر باید خیلی بالا باشد.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

شقایق فراهانی هم کلا به سوژه هایي که در خیابان میبیند علاقه پیدا می کند. یا به پشت نوشته هاي وانت سبزی فروشی، یا به نوازنده هاي خیابانی.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

الناز حبیبی، بانوی همیشه در اکران! اینبار در اکران خصوصی فیلم “دشمن زن”.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

چه خوب است که مینا وحید اسم خودرا در زیر پست هایش می نویسد، وگرنه وی را با عزت الله پورقاز اشتباه می گرفتیم.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

چهره حسن یزدانی دراین عکس طوری است که انگار یکی از رفقایش پس از کلی قپی آمدن درباره مهارت در انجام کاری، حین انجام آن وضع حمل کرده است.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

هنگامه حمیدزاده در حال شنیدن سکوت اطرافش. مزاحمش نمی‌شویم.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

ارسلان جان چرا خودت را انقدر به زحمت می‌اندزی که خوش هیکل شوی؟! تو باشگاه نرفته هم عزیز دلی.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

نصرالله رادش این پست رابه مناسبت تولد نیوهمسرش نوشته است.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

خبر خوب برای تئاتری ها. پارسا پیروزفر با نمایش “یک روز تابستانی” به صحنه بازخواهد گشت. نمایشی که رضا بهبودی و سوگل قلاتیان هم در آن هنرنمایی خواهند کرد. و هم بازی هاي پارسا خواهند بود.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

سلفی بی خود و بی جهتِ علی شادمان پشت فرمان.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

حدیث خانم این همکاران شما کم اعتماد به نفس دارند حالا شما هم از این توصیه ها بکن!

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

وقتی کلاه نداری ولی به هر نحوی شده می خواهی ثابت کنی که در بيرون از کشور هستی! «اشاره به خاطره»

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

سلفی متین ستوده درکنار یک کوچولوی عزیز دریک مرکز خیریه توانبخشی.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

زمان اقامت تور جام جهانی در سن پترزبورگ تمام شده و عزیزان عازم کازان شده اند و بهاره افشاری این سوگنامه را در فراق این شهر نوشته است.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

رضا کیانیان، استاد بهمن فرمان آرا، مهناز افشار و بهناز جعفری در اکران مردمی فیلم “دلم میخواد برقصم” که پس از ممیزی نام آن به “دلم میخواد” تغییر پیدا کرد. تازه ترین ساخته جناب فرمان آرا.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

آذین رئوف هم دراین مراسم حضور داشت.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

عکس هنری- آتلیه اي آناهیتا درگاهی، با ژست دختران قدیم، همان هایي که نذری می آوردند دم در و چند دقیقه بعدش هم می آمدند ظرف را پس بگیرند و چند ماه بعدش عروس آن خانه میشدند.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

وقتی وسط اجرا یادت میوفتد که امشب ایران با اسپانیا بازی دارد.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

وااااو! چه سوژه جالب و حیرت انگیزی شکار کردی علی جان!

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

سلفی کوروش سلیمانی درکنار سردیس پزشک علی شریعتی، در زادروز ایشان، به همراه دفاع از تفکر و ایدئولوژی شریعتی.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

ببینید امیر حسین فتحی یا همان صابر عبدلیِ «نسبتی با ایمان عبدلی ندارد» سریال شهرزاد خودش رابه چه روزی انداخته است. واقعا چرا هر چیزی مُد می شود حتماً باید تبعیت کنید؟! کپشن را هم به زبان عبری نوشته است تا این خود خاص نمایی را تکمیل کند.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

صمد نیکخواه بهرامی عکسی از کودکی هایش به اشتراک گذاشت، عکسی که مادر جان برایش فرستاده است.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

وحشت نکنید! از خودمان است! زمانی بازیگر بوده، ولی خب روزگار وی را به این اوضاع وحشتناک کشانده است.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

بار الها این کلاه را از خانم هاي خارج رفته نگیر!

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

منوچهر جان مطمئنی فقط شنای قورباغه است؟ سایر ویژگی ها قورباغه را هم می‌توان در عکس پیدا کرد.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

مثلا حواسم نیست و اعصابم هم سر یه قضیه اي خورده.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

آن قدر که ویشکا آسایش عکس در حال کوهنوردی دارد، عظیم قیچی ساز ندارد.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

شاتی از یک ویدئو که الیکا عبدالرزاقی را در اتوبوس اعزام به کازان نشان می دهد. از سن پترزبورگ تا کازان نزدیک ۱۶۰۰ کیلومتر فاصله است! یعنی از بازیکنانی که در زمین هستند بیشتر خسته خواهند شد.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

آرزوی سلامتی داریم برای عمو قناد نازنین که متاسفانه چند روزی در بیمارستان بستری بودند.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

مهتاب کرامتی در پارک ملت، پس از حضور در اکران خصوصی یک فیلم در پردیس ملت.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

سلفی هوتن شکیبا درکنار هنرجویانِ آموزشگاهی که هوتن در آن بازیگری درس می‌دهد.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

بهنوش طباطبایی بی بی بتول را بهانه کرده تا عکس جدید بگذارد.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

تن استاد ابتهاج همواره سلامت باشد. شاعر تکرار نشدنی عصر ما که اگر نباشد، دیگر همانندش را نداریم و نخواهیم داشت.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

هانیه توسلی هم به آتلیه یکی از دوستانش رفته بود.

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

سحر خانم قریشی پس از مدت ها رخ نشان دادند و عکس گذاشتند، البته یک عکس تبلیغاتی!

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

خواسته منطقی امیر جدیدی از خداوند متعال. خواسته اي که خواهشِ دل یک ملت است!

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

سلفی الناز شاکردوست در اتاق گریم پروژه جدیدش که آینه آن درکنار سنگ مزار یک عزیز قرار دارد! معلوم نیست لوکیشن کارشان کجاست که چنین فضای ترسناکی دارد!

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

مهراب قاسمخانی هیچگاه دست از تلاش نمیکشد—

اخبار ستاره و هنرمندان جنجالی مشهور این روزها + عکس های بازیگران (464)

 

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان


تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

در اینستاگرام سلبریتی هاي خارجی همیشه غل غله اي بر پاست، تمام طرفداران شان از تمام جهان اخبار شان را دنبال می‌کنند، پیرو چالش هاي آن ها می‌شوند و هجوم لایک ها و کامنت هاي شان رابه سوی انها روانه می‌کنند، دراین قسمت بهترین پست هاي اینستاگرام سلبریتی هاي خارجی که بیشترین بازدیدها را داشته اند را مرور می‌کنیم.

 

حتی گاهی اوقات تصاویری به اشتراک می گذارند که جنجال بسیاری به راه انداخته و خبرساز میشوند، توجه رسانه ها و مردم به انها جلب می‌شود و شهرت بیشتری نیز برای آن ها به ارمغان می آورند. دراین سری مطالب ما سعی داریم بطور هفتگی گزیده اي از عکس هاي چهره هاي محبوبتان رابا شما به اشتراک بگذاریم.

 

۱٫ “زین ملیک” روی جلد مجله ي “جی کیو”.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲٫ “انریکه ایگلسیاس” و پسرش در حال حمایت از تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳٫ “گوئن استفانی” تولد چهل و دو سالگی “بلیک شلتون” رابا این عکس به او تبریک گفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴٫ “کیم کارداشیان” همراه با کوچک‌ ترین عضو خانواده اش “شیکاگو”.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵٫ فقط “آنجلینا جولی” میتواند تا این حد لاغر شود و بازهم زیبا باشد!

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۶٫ “چادویک بوزمن” تولد سی و هفت سالگی “کریس ایوانز” رابا این عکس به او تبریک گفت. خود کریس در اینستاگرام صفحه اي ندارد، وگرنه حتماً عکس هاي بیشتری از او با شما به اشتراک می گذاشتیم.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۷٫ “بردلی کوپر” از آنهایی است که خیلی پیاده روی می‌کنند و بیشتر عکسهایی که از او میبینیم آنهایی هستند که پاپارازی ها در حین پیاده روی و ورزش از او گرفته اند.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۸٫ “زهر اسمیت” در آستانه ي سفر به تورنتو برای اجرای کنسرت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۹٫ “اورلاندو بلوم” در حال صرف یک صبحانه به سبک انگلیسی درکنار خانواده اش به مناسبت روز پدر.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۰٫ “آریانا گراندی” با یک لباس در مایه هاي زره ي گلادیاتورها یا شاید هم لباسهای شاهزاده هاي دیزنی.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۱٫ “سلما هایک” پانزده سال بعد از بازی در فیلم “فریدا” بار دیگر برای شرکت در نمایشگاه آثار این هنرمند خودش رابه شکل او گریم کرد.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۲٫ “الن دجنرس” در حاشیه ي فعالیت هایش در جهت حمایت از حیوانات؛ البته کارهایی که الن در حمایت از انسانها انجام میدهد را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۳٫ “جاستین بیبر” با این عکس روز پدر رابه پدر خود تبریک گفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۴٫ “جیسون موموآ” ازآن آدم هایي است که باوجود ظاهر نادرست اندازش قلبی فوق العاده مهربان دارد.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۵٫ “نیکی میناژ” و “کارل لگرفلد” دریک فوتوشوت برای مجله ي “ال”.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۶٫ “نینا دوبرو” زیر این عکس گفته بود فکر نکنید همین شکلی از خواب بیدار شده ام، تعداد زیادی آدم، نورپردازی و سه فنجان قهوه دست به دست هم داده اند تا این شکلی شده ام.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۷٫ “جنیفر لوپز” دریک عکس خانوادگی که هم همسر سابقش “مارک آنتونی” و هم نامزدش “الکس رودریگز” در آن حضور دارند.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۸٫ گره ي پیشانی “جیسون استتهام” هیچوقت باز نمی‌شود؟!

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۱۹٫ “هیو جکمن” با این عکس روز پدر رابه پدرش، به مردی که خیلی چیزها رابه او یاد داده است تبریک گفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۰٫ “کریسی تیگن” در حال جشن گرفتن روز پدر درکنار همسرش “جان لجند”؛ به قول خودش کمی زیر چشمهایش را هم رتوش کرده است.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۱٫ “دوالیپا” از اعتراف به استفاده از فیلتر در عکس هایش هراسی ندارد!

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۲٫ “گل گدوت” روز پدر رابا این عکس به همسرش تبریک گفت. فقط سؤالی که این وسط وجوددارد این است: شما که نمیخواهی مردم بچه هایت را ببینند چرا یک عکس دو نفره از خودت و همسرت نمی گذاري؟!

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۳٫ “ایمی آدامز” روی جلد مجله ي “مری کلر”.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۴٫ “کایلی جنر” با یکی از رژ لب هاي برند خودش که زمانی می‌گفتند اصلا از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۵٫ “هالزی” در کنسرت بوینس آیرس.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۶٫ “کریس پرت” بی شک یکی از خوش تیپ ترین آقایان حاضر در مراسم جوایز ام تی وی بود.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۷٫ “نیک جوناس” هم با این عکس روز پدر رابه همه ی ي پدرها، مخصوصا پدر خودش که ظاهراً برای او مثل یک دوست است تبریک گفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۸٫ “اولیویا مان” همراه با سگش یا به قول خودش قلبش که بیرون از بدنش زندگی میکند!

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۲۹٫ “یارا شهیدی” ستاره ي جوان و موفق ایرانی تبار همراه با پدرش، “افشین شهیدی” در عکسی که به مناسبت روز پدر به اشتراک گذاشته شده است.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۰٫ “زندایا” و پدرش در صمیمانه ترین حالت ممکن!

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۱٫ “جی جی حدید” روی جلد عدد ي جدید مجله ي “ووگ” استرالیا.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۲٫ شاید فصل دوم سریال “سیزده دلیل برای این که…” از منتقدان بازخوردی منفی دریافت کرده باشد، اما “کاترین لنگفورد” به واسطه ي حضور دراین سریال محبوبیت زیادی پیدا کرده و امسال در سه فیلم سینمایی مختلف ایفای نقش کرده است.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۳٫ “برندون فلین” روز پدر رابه پدری که به او یاد داده است هدایت زندگی اش رابه قلبش بسپارد تبریک گفت. خوب، از انتخاب هاي برندون میتوان حدس زد که پدرش واقعا چنین آدمی بوده است!

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۴٫ “جان تراولتا” با این عکس از آغاز اکران فیلم جدیدش به نام “گاتی” خبر داد. این فیلم بر اساس بیوگرافی “جان گاتی” گانگستر نیویورکی ساخته شده است.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۵٫ “لوسی هیل” پوستر سریال جدیدش به نام “حبس ابد” که قرار است از نتفلیکس پخش شود رابه اشتراک گذاشت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۶٫ “جیمی کینگ” با یک گریم کاملا متفاوت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۷٫ “نورمن ریداس” روز پدر رابا این عکس به همه ی ي پدرها تبریک گفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۸٫ بنظر میرسد “هری استایلز” در کنسرت نشویل تمام توانش را برای داشتن بهترین اجرای ممکن بکار گرفته باشد.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۳۹٫ این هم از خانم “اولیویا هولت” که مدتی فراموش کرده بودیم به صفحه ي اینستاگرامش سر بزنیم.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۰٫ “راس لینچ” در پوستر فیلم “دوست من داهمر” که بر اساس زندگی یک قاتل زنجیره اي ساخته شده است.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۱٫ “نسلیهان آتاگول” در تبلیغات “پانتن”.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۲٫ شدیدا به “سرنای ساری کایا” توصیه میشود که تصاویر رنگی را برای اشتراک گذاشتن در اینستاگرام انتخاب کند.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۳٫ “آسلی انور” در سفر به لندن سرد دراین روزهای گرم آغاز تابستان هم وادار است لباس گرم به تن کند.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۴٫ “هادیسه” و پدرش.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۵٫ “تارکان” که بزودی خودش هم پدر خواهد شد روز پدر رابه همه ی ي پدرها و آنهایی که دارند پدر میشوند تبریک گفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۶٫ “سیلا گنچ اوغلو” با این عکسی که خودش را در آن حسابی برای بابا جانش لوس کرده روز پدر رابه او تبریک گفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۷٫ “پریانکا چوپرا”ي بدون آرایش در ابتدای یک روز آفتابی.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۸٫ “وارون دهاوان” فرارسیدن عید سعید فطر رابه همه ی ي مسلمان ها تبریک گفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۴۹٫ “شاهرخ خان” هم همراه با پسر کوچولویش این عید را تبریک گفت.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۰٫ حتی “رانویر سینگ” هم با آن همه ی ابهتی که گاهی در قیافه اش می‌بینید پیش پدرش که میرسد تبدیل به یک پسر بچه ي کوچک می‌شود تا روزش رابه او تبریک بگوید.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۱٫ وقتی “آکشی کومار” تبدیل به استیکر بورد دخترش می‌شود.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۲٫ “رانبیر کاپور” اینروزها حسابی مشغول تبلیغات فیلم جدیدش، “سانجو” است.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۳٫ سلفی ماشینی بی اعصاب “جکسون وانگ”.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۴٫ قبول دارید “تام هاردی” یکی از خاص ترین هالیوودی هاست؟!

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۵٫ “کیم ته یون” در فوتوشوت مربوط به موزیک جدیدش به نام “Something New”.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۶٫ اگر کسی از ماجرای این دایره ي قرمز روی دست “کیم هیو یون” خبر دارد ما را هم در جریان بگذارد.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۷٫ جمله ي روی لباس “سو یونگ چوی” با حال و هوای این روزهای همه ی ي ما هم خوانی دارد: “تمام روز فوتبال، تمام شب خواب”.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۸٫ “بکهیون” در تعطیلات.

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

۵۹٫ “امیلا کلارک” در مقایسه با نخستین روزهای پخش سریال “بازی تاج و تخت” چقدر تغییر کرده است!

تصاویر بازیگران خارجی و ستاره های جنجالی مشهور و جذاب جهان

 

وقتی به خانه زن صیغه ایم رفتم با قتل رو به رو شدم + تصاویر


وقتی به خانه زن صیغه ایم رفتم با قتل رو به رو شدم + تصاویر

وقتی به خانه زن صیغه ایم رفتم با قتل رو به رو شدم + تصاویر 

مردی معتادی که چندی پیش به خانه زن صیغه اي اش رفته بود، با صحنه کشیدن مواد توسط دو دختر جوان در آن خانه رو به رو شد و بعد از درگیر لفظی و بعد هم درگیری فیزیکی مرتکب قتل شده بود، جزئیات از این قرار است. دو مرد جوان که در ماجراهای جداگانه دست به قتل زده و رضایت اولیای دم را جلب کرده بودند دیروز از جنبه عمومی جرم محاکمه شدند تا بزودی از زندان آزاد شوند.

 

اولین اعدامی که با اعلام رضایت بدون قید و شرط اولیای دم به زندگی برگشت محمدرضا ۳۰ ساله بود. وی اواخر زمستان سال ۸۹ دختر ۳۲ ساله اي به نام مریم را در محله بی سیم تهران با یک ضربه چاقو به سینه اش کشت.

 

وی که به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شده بود پس از ۷ سال توانست رضایت بدون قید و شرط اولیای دم را جلب کند. وی دیروز از جنبه عمومی جرم در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و گفت

 

آن زمان معتاد بودم. جای مناسبی برای خواب نداشتم بهمین خاطر مقابل خانه همسر صیغه اي رفتم تا شب را آنجا بگذارنم. همسر صیغه اي ام مرا به داخل خانه دعوت کرد. من به اتاق او که دو دختر جوان آنجا مشغول مصرف مواد بودند رفتم. ولی آنها از دیدن من خشمگین شدند. یکی از آنها با من درگیر شد و با چوب به سرم کوبید. من که بازرسی اعصابم را از دست داده بودم به روی او چاقو کشیدم.

وقتی به خانه زن صیغه ایم رفتم با قتل رو به رو شدم + تصاویر

اما همان موقع دوستش مریم وارد دعوا شد و من اشتباهی با چاقو به سینه او زدم.من از قتل پشیمانم و خصومتی با دختر جوان نداشتم. دومین محکومی که دیروز از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد افشین بود که با جلب رضایت اولیای دم توانست به زندگی برگردد. رسیدگی به این پرونده از اوایل تابستان ۱۳۹۰ به دنبال انتقال پیکر نیمه جان پسر ۳۰ساله اي به نام کیان به بیمارستانی در غرب تهران در دستور کار پلیس قرار گرفت.

 

بررسی‌ها نشان می‌داد کیان با ضربه چاقو یکی از دوستانش به نام افشین مجروح شده است .کیان تحت عمل جراحی قرار گرفت اما به خاطر شدت جراحات جان سپرد. به این ترتیب افشین بازداشت شد. وی گفت: من و کیان از سال ها قبل باهم دوست بودیم. آن روز کیان با من تماس گرفت و از من خواست تا به دیدنش بروم. من هم با موتور دنبال کیان رفتم و او ترک موتور نشست. کیان بسیار خشمگین بود اما علت عصبانیت اش را نمی دانم .

 

یک‌بار شروع به فحاشی کرد و چاقویی را درآورد و روی پهلویم گذاشت .من که ترسیده بودم بلافاصله موتو را متوقف کردم و با چاقویی که در جیب داشتم یک ضربه به گردنش زدم. وی ادامه داد :من خیلی ترسیده بودم. بهمین خاطر بلافاصله وی را به بیمارستان رساندم اما کار از کار گذشته بود. افشین پای میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد .در حالیکه این حکم در دیوان عالی کشورمهر تایید خورده بود.

 

وی با گذشت هفت سال از جنایت توانست رضایت اولیای دم را جلب کند. به این ترتیب دیروز از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد . در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمد باقر قربان زاده و با حضور یک مستشار برگزار شد افشین گفت: باور کنید من نمیدانم کیان از چه موضوعی ناراحت بودو چرا به رویم چاقو کشید .

 

من فقط از ترسم و برای نجات جانخودم وی را با چاقو زدم. اولیاء دم لطف بزرگی در حق من کردند و مرا بخشیدند. آنها زندگی دوباره به من دادند و من برای همیشه مدیون آنها هستم. دراین هفت سال در زندان عذاب زیادی کشیدم و حالا از قضات دادگاه درخواست تخفیف در مجازات را دارم. در پایان جلسه هیات قضایی دو شعبه دادگاه وارد شور شدند تا حکم صادر کنند.

 


 

دختر ۱۶ ساله وقتی با پسری خلوت کرد سه پسر دیگر داخل اتاق در کمین بودند 

 

۴ پسر شیطان صفت که قصد سوء استفاده از دختری را داشتند دستگیر شدند. جوان ۱۷ ساله اي همراه با سه تن از دوستانش در کارولینا به جرم تعرض به دختر ۱۶ ساله اي دستگیر شدند. دختر ۱۶ ساله که نامش بدلیل قانونی نامشخص است در مقابل پلیس گفت:

وقتی به خانه زن صیغه ایم رفتم با قتل رو به رو شدم + تصاویر

من با جوشا آلن در گروه اسنپ چت آشنا شده بودم و او بارها به من پیشنهاد یک رابطه عاشقانه را داده بودو من چون وی را دوست داشتم قبول کردم تا به خانه اش بروم اما وقتی رفتم با صحنه ترسناکی مواجه شدم. جوشا آلن نیز در اعترافاتش گفت: من همیشه دوست داشتم با دوستانم این محافل را داشته باشم و بهمین علت وقتی دوست دخترم رابه خانه دعوت کردم از انها خواستم که به آن جا بیایند.

 

وی ادامه داد: وقتی او به خانه آمد اجازه ندادم که متوجه حضور دوستانم شود و از انها خواستم که در اتاقم پنهان بشوند و با دادن مشروبات الکلی دوست دخترم را رام خودم کردم تا با بی حالی که داشت در برابر من و دوستانم مقاومت نشان ندهد. دختر نوجوان در ادامه گفت: وقتی با جوشا شانه به شانه به سمت اتاق رفتم با سه پسر غریبه که مواجه شدم ،بشدت ترسیدم اما طوری برخورد کردم که انها متوجه ضعف من نشوند.

 

شروع به داد و فریاد کردم و با لگد زدن قصد فرار از دستشان را داشتم اما آنها زورشان از من بیشتر بود آنهاتا حدی آزارم دادند اما به نیت شوم خود نرسیدند. وقتی با لگد زدن به شکم جوشا آلن فرار کردم بازهم انها مرا نزدیک در ورودی گیر انداختند که خوشبختانه وقتی زن همسایه متوجه جیغ و درخواست کمک من شد، انها از ترسشان مرا رها کردند ودر را بستند و من سریعا به پلیس مراجعه کردم تا این شیطان صفت ها به سزای اعمالشان برسند.

 


 

این خانم معلم بی حیاترین زن دنیا لقب گرفت

 

معلم ۳۶ ساله اي در ایالت متحده ایالات امریکا به جرم دست درازی به ۳ دانش آموزش به ۳۰ روز زندان محکوم شد.

وقتی به خانه زن صیغه ایم رفتم با قتل رو به رو شدم + تصاویر

تیفانی ایچلر در اعترافات خود به پلیس گفت که قصد تعرض به انها را نداشته فقط چون سنشان کم بودو در مقطع پیش دبستانی بودند میخواست که انها را آموزش دهم تا وقتی که بزرگ شدند مشکلی دراین باره نداشته باشند.

 

وی در ادامه گفت که خانواده هاي این بچه ها بعد از این‌که متوجه شدند آنها مورد اذيت و اذیت توسط معلمشان قرار گرفتند وی را تهدید کردند که اگر مبلغ هنگفتی بعنوان حق السکوت بدهند وی را به پلیس لو نخواهند داد.

 

اما او که توانایی پرداخت پول را نداشت به آنها گفت که هرکاری دوست دارند انجام دهند که در نهایت با شکایت انها روبه رو شده است. پلیس پس از شنیدن حرف هاي او خواستار ملاقات و بازجویی با این خانواده ها شد. پدر یکی از بچه ها گفت که پسرشان دریک روز دوبار مورد اذيت قرار گرفته و بعد از این‌که از رفتار معلمش ترسیده بود برای خانواده اش جریان را تعریف کرده است.

 

پدر یکیدیگر از بچه ها هم در ادامه گفت که این معلم به پسرشان بعد از زنگ ورزش در سالن تعویض لباس تعرض کرده بود که او هم با وحشت این ماجرا را برای خانواده اش گفته و خانواده سومی هم گفتند که این معلم به بهانه رساندن پسرشان تا خانه وی را مورد دست درازی قرار داده است.

 

پلیس پس از ثبت اظهارات خانواده و اعترافات خانم معلم وی را به دادگاه فرستاد. هیئت منصفه ایالت متحده در تصمیم نهایی تیفانی ایچلر رابه ۳۰ روز زندان فقط بدلیل دست دزاری هایش محکوم کرد.

 


 

راز عقیم بودن مرد پس از مرگ زن باردارش لو رفت – قاضی تهران چه گفت

 

مرد جوانی که همسر سابقش چند سال پیش به‌قتل رسیده بود وقتی برای دریافت دیه طفلی که او هنگام مرگ در شکم داشت به دادگاه رفت قضات رابا موضوع عجیبی دراین پرونده رو به رو کرد.

وقتی به خانه زن صیغه ایم رفتم با قتل رو به رو شدم + تصاویر

رسیدگی به این پرونده ازهشتم آبان سال ۱۳۸۳ به‌دنبال کشف پيکر زن بارداری در کانال آبی در حوالی مشکین دشت کرج شروع شد، خیلی زود پلیس هویت زن جوان رابه‌نام المیرا شناسایی کرد. با انتقال پيکر به دکتری قانونی مشخص شد وی در اثر فشار به عناصر حیاتی وخفگی به‌قتل رسیده است. کارآگاهان در اولین تحقیقات پی بردند که زن جوان مدتی قبل از همسرش جدا شده بود. اما همان‌ گونه با او اختلاف شدید داشته است.

 

بنابر این بلافاصله دستور دستگیری فرامرز ۳۴ ساله صادر شد. او که تنها مظنون پرونده بود در بازجویی‌ها منکر قتل شد این در حالی بود که در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده هیچ مدرکی نیز علیه او به‌دست نیامد. فرامرز چندین بار تحت محاکمه قرار گرفت ودر نهایت این پرونده به تشخیص قضات از موارد لوث اعلام و قرار شد خانواده مقتول ۵۰شاهد به دادگاه بیاورند تا قسم بخورند که فرامرز عامل قتل المیرا است.

 

اما آنها باوجود فرصتی که دادگاه در اختیارشان قرار داد نتوانستند شهود را برای مراسم قسامه بیاورند بنابر این طبق قانون آیین دادرسی، اینبار متهم خودش ۵۰بار قسم خورد وگفت من المیرا را نکشته‌ ام.بدین ترتیب با اجرای مراسم قسامه فرامرز از مجازات قصاص رهایی یافت ودر سال ۱۳۹۰ از زندان آزاد شد. اولیای دم هم بدنبال پیدا نشدن سرنخی از قاتل یا قاتلان دخترشان با مراجعه به دادگاه سرانجام درخواست دیه از بیت المال کردند.

 

این درخواست در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی مورد رسیدگی قرار گرفت و پرداخت دیه از طریق صندوق بیت المال توسط قضات پذیرفته شد. اما این ماجرا بهمین جا ختم نشد چرا که فرامرز با اطلاع از دریافت دیه خانواده همسر سابقش با مراجعه به دادگاه درخواست جدیدی را مطرح کرد و گفت هنگام مرگ همسرم باردار بوده و دیه جنینی که در شکم داشته به من تعلق میگیرد چرا که من پدرش بودم.

 

بدین ترتیب خواستارپرداخت دیه از بیت المال شد. نماینده دادستان وقتی پرونده را بازخوانی کرد متوجه راز عجیبی شد و دریافت که علت اصلی جدایی و طلاق این زوج از یک دیگر عقیم بودن فرامرز بوده است. بنابر این المیرا نمی‌توانسته از این مرد باردار شده باشد وقتی دستور تحقیقات بیشتر در پرونده صادر شد دریافتند:

 

این زن مدت کمی پس از جدایی به عقد موقت مردی که صاحبکارش بوده در آمده و از او باردار شده بود با افشای این راز طبق قانون طفل داخل رحم این زن هیچ نسبتی با متهم پرونده ندارد. بدین ترتیب صبح دیروز با دفاعیات نماینده دادستان رسیدگی به این پرونده در شعبه چهارم پایان یافت و قضات پس از شور با درخواست شوهر سابق مقتول موافقت نکردند.

 

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین


خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام و زیباترین دختر کشور چین

دراین پست زیباترین زن کشور چین رابه شما معرفی میکنیم، نام این زن زیبا که در حرفه بازیگری و مدلینگ همدست دارد، خانم فن بینگ بینگ است، وی بر عکس ظاهر جوانی که دارد ۳۶ ساله است. وی هم چنین، خواننده و تهیه کننده اهل کشور چین نیز می باشد، او زیباترین زن در تمام چین است. فن بینگ بینگ متولد سال ۱۹۸۱ است. او فیلمهای زیادی بازی کرده مانند فیلمهای حادثه شین جوکو و شائولین.

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

عکس زیباترین زن کشور چین

 

از دیگر فیلمهای مطرح او می‌توانیم، مردان ایکس روزهای گذشته آینده و نبرد فرماندهان را نام ببریم. فن بینگ بینگ در سال های ۱۹۹۸-۱۹۹۹ با سری tv my princess  در قاره کهن و پهناور وپیشتاز آسیا به شهرت رسید. درسال ۲۰۰۳ او درفیلم تلفن همراه، که بزرگ ترین فیلم چینی درسال بود، به یک ستاره تبدیل شد، ودر فیلم صد گل، صد گل جایزه نقدی دریافت کرد.

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

وی در جشنواره هاي مختلف جوایز گوناگونی را کسب کرده و همچنین او در فیلمهای غربی هم نقش هاي خوبی را بازی کرده است. او از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ بعنوان مشهور ترین شخصیت چین در رده اول جای داشته است و همچنین فن بینگ بینگ یکی از بهترین بازیگران زن درجهان به شمار می‌رود.

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

فن بینگ بینگ در مراسم جشنواره فیلم کن درسال ۲۰۱۳ با استفاده از لباس سفارشی « لویی ویتون »، به گزارش پارس ناز شرکت کرد و این نخستین بار بود که خانه مد و لباس فرانسه یک لباس ویژه برای یک بازیگر زن آسیایی ساخته بود.

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

در ادامه عکسهای این زن زیبای چین که هم در آسیا و هم در جهان در زیبایی اش رتبه دارد و زبانزد است را میبینیم.

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

عکسهای زیباترین دختر کشورچین چه کسی است

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

زیباترین زن کشورچین چه کسی است

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

عکسهای اینستاگرامی فن بینگ بینگ

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

عکسهای فن بینگ بینگ ،فیلمهای مشهور فن بینگ بینگ

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

زیباترین زن چینی ،فن بینگ بینگ ،بیوگرافی فن بینگ بینگ

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

زیباترین زن کشور چین +بیوگرافی و عکسها 

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

خوش اندام ترین و جذاب ترین زن کشور چین | عکس زیباترین دختر چین

 

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع


استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

مدل شال و روسری سحر قریشی برای دختر خانم های شیک پوش

خانم سحر قریشی هنرپیشه مشهور سینما و تلویزیون، و به علاوه از شاخ هاي بزرگ شبکه اینستاگرام، چند وقتی است در کار مدلینگ هم فعالیت دارد، و برای برندهای لباس ایرانی تبلیغ میکند،

 

او آخرین پست اش در اینستاگرام از مدلهای جدید شال و روسری امسال رونمایی کرد. ما دراین مطلب، جذاب ترین و جدید ترین مدلهای شال و روسری سحر قریشی – جذاب ترین و شیک ترین مدل ها از برندهای داخلی آماده کرده ایم، با پارس ناز همراه باشید.

 

مدلهای شیک و جذاب روسری و شال سحر قریشی

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

مدل شال و روسری ،مدلهای جدید شال و روسری

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

مدلهای شال و روسری سحر قریشی

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

مدلهای شال و روسری از برند مدلینا

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

مدل شال و روسری شیک

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

مدلهای شال و روسری زیبا برای خانم هاي خوش سلیقه

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

زیباترین مدل روسری به سبک سحر قریشی

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

زیباترین مدلهای شال سحر قریشی

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

در ادمه مدلهای شیک و جذاب شال و روسری از همین برند زیبا برای شما گرد آوری شده است

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

مدل روسری مجلسی بسیار زیبا

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

مدل شال و روسری اسپرت برای دختر خانم هاي خوش تیپ

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

مدلهای شیک و جذاب روسری و شال سحر قریشی

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ هاي متنوع

استایل اندام و زیباترین مدل شال و روسری سحر قریشی در طرح و رنگ های متنوع

 

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه


جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

عکسهای زیباترین زنان و دختران روسیه

تب و تاب جام جهانی روسیه است ودر این بین دختران زیبای روسیه اي هم بسیار مشهور شده اند، روسیه کشور کم جمعیتی است و خیلی ها به خاطر ازدواج با این دختران زیبا به روسیه سفر میکنند. تعداد زیادی از دختران خوشگل روسیه باکره هستند وهنوز ازدواج نکرده اند ودولت روسیه به آنان توصیه کرده است برای ازدواج عجله نکنند وبهترین مرد را برای خود انتخاب کنند.

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

گردشگرانی که از روسیه دیدن کرده اند، می‌گویند که معماری این کشور وهمچنین دختر روس بینظیر است وآنها رابه وجد می آورد. فرهنگ روسی و آداب و رسوم این کشور از اهداف سفر های توریستی به این کشور است وانسان را حيرت زده می‌کند. در یک زمان خارجی ها درحین سفر به شهر های دیدنی این کشور مسکو، سن پترزبورگ، یاروسلاول، سوزدال، کازان و ولادیمیر امکان دارند.

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

ساختمان هاي باستانی راتماشا کنند، هم غذای مرسومی آشپزی این کشور رامیل کنند. از این رو هیچ گردشگری پس از سفر به روسیه این احساس را ندارد که بیهوده به آن کشور رفته و وقت وپول خودرا اتلاف کرده است.

 

به دنبال همکاری میان روسیه وچین که هرسال تنگتر می‌شود بسیاری چینی ها برای کار به روسیه آمده وتعداد چشگیری از آن ها در این کشور میماند. برهمه معلوم است که در روسیه تعداد پسران کم ودختران زیبای روسیه زیاد است.

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

و اما ازدواج با دختران روس

دختران زیبای روسیه قلوب مردان چینی راتسخیر میکنند چون زیبایی حدومرز نمی شناسد. ولی مردان بازهم شک در این دارند که آیا باید بادختران روسی ارتباط برقرار کنند. چرا؟ دختران خوشگل روس پس از ازدواج اضافه وزن گرفته وبه خانم هاي تپل بدل می‌شوند. این امر وضع پسران چینی را دشوار کرده است. روسیه وچین بطور فعال درحال توسعه همکاری ومبادله درسطوح غیر دولتی هستند.

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

و بنظر میرسد ازدواجهای بین المللی بخشی از این برنامه هستند. آژانس هاي ازدواج چینی بیشتر وبیشتر درجستجوی و انتخاب دختران زیبای روسی هستند به گزارش پارس ناز همان طور که درجزوه هاي تبلیغی شان به مردان وعده داده شده است تنها مردان چینی ثروتمند شایسته ارائه ازدواج بین المللی ایده آل هستند. چینی ها می‌گویند که هیچ طریق قوی تر و موثرتر از ازدواج بین المللی درتبادلات فرهنگی نیست.

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

بعلاوه درچین، تعداد مردان از سن ازدواج بیش از دختران است، ازدواج بادختران روسی کمک خواهد کردکه چین مساله کمبود عروس راحل کند. رسانه هاي چینی نوشتند که تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵ میلیون نفر از مردان در سن ۳۵ تا ۵۹ سالگی نمی‌توانند خودشان دختر باکره پیدا کنند. برای یک سفر ۶ روزه به ولادیواستوک، مرد چینی باید ۲۹ هزار و ۸۰۰ یوان «تقریباً ۴٫۷ هزار دلار» پرداخت کنند.

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

با هزینه هاي اضافی آژانس ها دوره هاي زبان و سخنرانیهای فرهنگی رابرگزار می‌کنند برای کسانی که می‌خواهند شانس گرفتن دختران خوشگل روسیه را افزایش دهند.گفتنی است که جمعیت چین ۱٫۲ میلیارد و روسیه ۱۴۶٫۵ میلیون نفر است. جمعیت چین سالانه به ۱۲میلیون نفر افزایش یافته وجمعیت روسیه هرسال افزایش اندکی دارد. هر چینی وارد شده به روسیه برای کار که تعداد آن ها دقیقا معلوم نیست عزم راسخ دارد در روسیه بماند.

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

رسانه هاي روسیه نوشتند بیکاری پنهانی درروستاها که تقریباً یک میلیارد نفر از چینی ها درآنها زندگی می کنندبه گزارش پارس ناز  ازبیش از ۱٫۲ میلیارد کل جمعیت جمهوری خلق چین است تاکنون به ۲۰۰ میلیون نفر رسیده است.

 

مرز زمینی مشترک روسیه و چین در خاور دور ۴۲۰۹ کیلومتر است. دختران زیبا روسیه بلند قد بوده و اندام زیبایی دارند روسیه کشور سردسیر است وبه همین علت زیبایی دختران روسیه چند برابر دختران سایر کشور های دنیا است.

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین دختران دنیا در کشور روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

زیباترین زنان جهان در کشور روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

عکسهای دختران چشم رنگی و زیبای روسی

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

عکس دختر روس

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

عکسهای دختران بلند قد و خوش اندام و زیبای روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

شرایط ازدواج با دختران روسیه اي

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

ازدواج با دختران روسی

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

عکس دختران خوش استایل و زیبای روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

عکسهای دختران خوش اندام روسی

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

عکس دختران جذاب روسی ،عکس دختران روسیه اي

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

عکسهای اندام زیبا و چهره ناز دختران خوشگل روسیه 

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکسهای دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

جذاب ترین عکس های دختران خوش اندام و زیبای روس | زیباترین زنان روسیه

 

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس


لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با مدل جذاب ازدواج کرد

آقای لئوناردو دی کاپریو با مدل ۲۰ ساله آرژانتینی ازدواج می‌کند، دی کاپریو سوپر استار سینمای هالیوود است ودر آستانه ۵۰ سالگی اش خبر هایي به گوش میرسد که نشان میدهد وی قصد ازدواج دارد. 

 

بازیگر نقش جک فیلم تایتانیک که همین حالا ۴۳ ساله است ، قصد دارد با کامیلا مورونه که فقط ۲۱ سال سن دارد ازدواج کند. البته این که این موضوع چقدر زمان میبرد تا اتفاق بیافتد هنوز مشخص نیست.

 

با توجه به این که لئوناردو دی کاپریو روابط عاشقانه متعددی داشته است اما رابطه اش با کامیلا مورونه متفاوت از بقیه روابط قبلی اش است و با توجه به علاقه ي زیادش به او رابطه عاطفی عمیقی بین این دو وجوددارد و می‌توان گفت که موضوع ازدواج این دو بسیار جدی می‌باشد.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

ازدواج لئوناردو دی کاپریوازدواج لئوناردو دی کاپریو

 

کامیلا مورونه ۲۲ سال اختلاف با لئوناردو دارد اما در دنیای سلبریتی ها خیلی مواقع این فاصله سنی اهمیت چندانی در روابط ندارد و طبق معمول تحت تاثیر عوامل دیگر قرار می‌گیرید.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو و نامزدش

 

عکسهای تمام معشوقه هاي لئوناردو دی کاپریو تا کنون

لئوناردو با چهره شیرین و مو هاي برهنه، بعنوان بازیگر سریالهای تلویزیونی به شهرت رسید و مدتی بعد استعدادش را در پروژه هاي بزرگ سینمایی به نمایش گذاشت تا امروز یکی از محبوب ترین بازیگران دنیا باشد. ثبات لئو در دنیای سینما هرگز در زندگی خانوادگی او دیده نشده است.

 

دراین سال‌ها زن هاي زیادی به زندگی این چهره شناخته شده وارد شدند اما این روابط هر بار به بن بست رسیدند تا ثابت شود دی کاپریو اهل زندگی مشترک و تشکیل خانواده نیست. در همه ی این سال‌ها تنها یک زن همیشه در زندگی او حضور داشته است. همراه همیشه او در مراسم هاي بزرگ سینمایی؛ مادرش.لئوناردو دی کاپریو

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

دی کاپریو

 

۱۹۹۴

لئوناردو هنوز تبدیل به یک ستاره سرشناس نشده بودو در پروژه هاي سینمایی نقش هاي عموما کوچکی بازی میکرد. در فاصله سه سال با بازی در نقش جک در تایتانیک و تبدیل شدن به یک بازیگر مشهور، «بریجیت هال» نخستین دختر زندگی دی کاپریو در نیویورک بود. دراین سال‌ها رسانه ها حرف هاي زیادی در مورد اتفاقاتیکه بین انها رقم خورده مطرح کرده اند.

 

دی کاپریو در «خاطرات بسکتبال» با «بریتنی دنیل» همبازی بود. در فیلم انها نقش کاراکترهای جوانی را بازی میکردند که به هم علاقه مند هستند. لئو در زمان فیلم برداری ۱۹ ساله بودو بریتنی ۱۸ ساله. این علاقه به زندگی واقعی آن ها هم کشیده شد؛ حداقل برای مدتی.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو

 

۱۹۹۵

اوایل سال ۹۵، دی کاپریو تبدیل به شخصیت محبوب دخترهای نوجوان شده بودو تعداد زیادی از آن ها پوسترهای لئو را روی دیوارهای اتاق شان داشتند. دراین مقطع زمانی، دی کاپریو با نائومی کمیل قرار می گذاشت، مدتی بعد اما انها به این نتیجه رسیدند که فقط باهم دوست باشند. این دوستی تا امروز حفظ شده است.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

دی کاپریو و نائومی کمیل

 

۱۹۹۶

یکی از جدی ترین رابطه هاي عمر لئو. او و «کریستن زنگ» درسال ۱۹۹۶ باهم آشنا شدند ودر دو سال بعدی باهم بودند. این دو سال، طلایی ترین سال هاي عمر بازیگری لئوناردو دی کاپریو بود. او در رومئو ژولیت و تایتانیک درخشید و یک بازیگر مطرح جهانی شد. همین شهرت بود که این زوج را از هم دور کرد و به جدایی انها ختم شد.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

دی کاپریو و کریستن زنگ

 

۱۹۹۸

لئوناردو دی کاپریو و «هلنا کریستیانسن» دریک مهمانی باهم آشنا شدند. رابطه آن ها هرگز به صمیمیت چندانی نرسید و تنها چند ماه طول کشید تا لئو از مدل مشهور ویکترویاسکرت جدا شود. بعد از او، ۹ مدل دیگر ویکتوریاسکرت نیز وارد زندگی این بازیگر شدند. «بیژو فیلیپس» سال‌ها قبل از دی کاپریو به زندگی در شهرت خو گرفته بود چرا که پدر و مادر او هردو چهره هاي شناخته شده در دنیای موسیقی بودند. دوستی این دو نفر، باعث معرفی فیلیپس به سینما شد.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

دی کاپریو

 

۱۹۹۹

در مراسم فرش قرمز فیلم «مردی در ماسک آهنی» در پاریس، لئو با «اوا هرزیگووا» ملاقات کرد. انها مدت ۲ ماه رابا هم سپری کردند و بعد ازآن، اوا با درامر مشهور تیکو تورس ازدواج کرد. یک داستان قدیمی. یک سوپراستار تصویر دختری زیبا را روی جلدهای مطبوعات میبیند و از طریق دوستان خبرنگارش یک قرار ملاقات با او ترتیب میدهد و احساسش رابا او در بین می‌گذارد. این همان اتفاقی است که درسال ۱۹۹۹ بین دی کاپریو و «امیر والتا» رخ داد.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

عکس لئوناردو دی کاپریو

 

۲۰۰۴

صحبت از عقاید سیاسی دریک مهمانی، بهانه آشنایی لئو و «بار رافائلی» بود. انها در لاس وگاس باهم ملاقات کردند. حتی درکنار هم به دیدار رییس جمهورهای چند کشور رفتند و درباره صلح و شرایط آب و هوایی کره زمین گفتگو کردند. دی کاپریو و رافائل درکنار هم به تماشای مسابقات ورزشی هم می رفتند اما ظاهراً این تفاهم برای باهم ماندن شان کافی نبود. 

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو ۲۰۰۴

 

۲۰۱۰

«آن ویالتسینا». اگر این نام را از قبل شنیده اید، یا هوادار لئو دی کاپریو هستید یا علاقه مند به کارهای آدام لوین. این مدل اهل کشور روسیه درسال ۲۰۱۰ فرصت آشنایی با دی کاپریو رابه دست آورد. لئو، آن و گروهی از دوستان شان برای تعطیلات به ساحل زیبای ایبیزا در کشور اسپانیا رفتند. دراین سفر همه ی چیز برای انها رویایی بود اما زیاد طول نکشید تا آن ها هم دیگر را فراموش کنند.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو ۲۰۱۰

 

۲۰۱۱

لئوناردو، کشتی تجاری، کن و «بلیک لایولی». همه ی این نشانه ها درکنار هم، برای دوستداران دی کاپریو جذاب بنظر می رسیدند. او حالا با یک ستاره تلویزیونی آشنا شده بودو بنظر میرسید این دو نفر تناسب بسیار خوبی درکنار هم دارند. دی کاپریو بعد ها از بلیک بعنوان نخستین دوست زندگی اش که آشپزی بلد است یاد کرد. انها به مدت ۵ ماه به رابطه شان ادامه دادند و بعد ازآن هر کس به دنبال زندگی خودش رفت.

 

 بعد از بلیک لایولی، این «آلیس کرافورد» بود که وارد زندگی دی کاپریو شد. لئو آن روزها مشغول بازی در فیلم گتسبی بزرگ بودو دوران تازه و باشکوهی از بازیگری را آغاز کرده بود. آلیس مدل لباس شنا در کشور استرالیا بودو لئو در مدت اقامت دراین کشور برای فیلم گتسبی، با او آشنا شده بود. عمر این آشنایی چندان طولانی نبود.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو بازیگر هالیوود

 

۲۰۱۳

اینبار نوبت کشور رومانی بود که در ملیت نامزدهای زندگی دی کاپریو سهمی داشته باشد! «مدلینا گنه آ» چند ماه را درکنار دی کاپریو سپری کرد اما بعد از مدتی یک گفتگو عجیب انجام داد و تاکید کرد که «دوست دارد به خاطر پروژه هایي که در آن شرکت میکند مشهور باشد و نه رابطه هاي خصوصی زندگی اش!» شاید همین باور بود که موجب شد او و لئوناردو خیلی زود به خط پایان برسند.

 

درسال ۲۰۱۳ وقتی دوستی لئوناردو دی کاپریو و «تونی گارن» آغاز شد، همه ی تصور میکردند ایده آل ترین اتفاق ممکن برای آقای بازیگر رخ داده است. انها اصل جنس بودند. یک زوج جذاب و دوست داشتنی. آیا بالاخره قرار بود این رابطه به ازدواج لئو ختم شود؟ بازهم نه! تونی همه ی ویژگی هاي مدنظر لئو را داشت و بهمین خاطر بود که انها زندگی مشترک شان را آغاز کردند اما دسامبر ۲۰۱۴، نقطه پایانی رابطه دی کاپریو و گارن بود.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو ۲۰۱۳

 

۲۰۱۵

کلی روهرباخ ویژگی هایي فراتر از یک صورت زیبا داشت. او مدرکش را از دانشگاه جرج تاون گرفته بودو یک سخنران فوق العاده به شمار می رفت. هیچکس انتظارش را نداشت که رابطه او با لئو به سرعت تمام شود اما این اتفاق رخ داد و آن ها به تصمیمی مشترک برای جدایی از هم رسیدند.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

عکسهای لئوناردو دی کاپریو و کلی روهرباخ

 

۲۰۱۶

بعد از طلسم شکنی لئوناردو دی کاپریو و رسیدن او به مجسمه اسکار، گفته می شد او جشن بردن این جایزه را درکنار «لائورن هاتن» برگزار کرده است. آن ها دو سال قبل باهم ملاقات کرده بودند و حالا این رابطه، شکل جدی تری به خودش گرفته بود. این جدیت هم اما دوام چندانی نداشت و لائورن و لئوناردو حتی باوجود اسم هاي مشابه، از هم جدا شدند. در ۴۱ سالگی، لئو دی کاپریو اینروزها درکنار مدل دانمارکی «نینا آگدل» دیده میشود.

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

آن ها درکنار هم روی کشتی تفریحی لئوناردو در جزیر ایبیزا حضور داشته اند و دوربین هاي پاپاراتزی ها عکسهای مختلفی از این دو نفر شکار کرده اند. نینا ۲۴ ساله است و اینروزها درکنار بازیگر برنده اسکار بسیار خوشحال بنظر می‌رسد اما تقریباً همه ی هواداران دی کاپریو بر این باور هستند که که این رابطه نیز خیلی زود تمام خواهد شد و لئو میک جدایی پر سروصدای دیگر را تجربه خواهد کرد.

 

ودر آخر هم: عکسهایی دیدنی از لئوناردو دی کاپریو

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو و کیت وینسلت

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو و کامرون دیاز

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو و برد پیت

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو و مارتین اسکورسیزی

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو حین دریافت جایزه اسکار

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

دی کاپریو در نمایی از فیلم القا ساخته کریستوفر نولان

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

لئوناردو دی کاپریو با کامیلا مورونه مدل جذاب ازدواج کرد +عکس

جمله اي از لئوناردو دی کاپریو